Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Kapitał ludzki


Tworzenie innowacyjnych produktów i usług za pomocą procesu design thinking

Tworzenie innowacyjnych produktów i usług za pomocą procesu design thinking

Trzy wieczory z design thinking.

17, 19 i 20 listopada 2014 r. w ŚCSI odbyły się warsztaty „Design thinking - Tworzenie innowacyjnych produktów i usług za pomocą procesu design thinking”. Uczestnicy podczas trzech wieczorów poznali sam proces, a następnie otrzymali wyzwanie, do którego przeprowadzili badania, określili kwestie problemowe, wygenerowali pomysły i wybrali te najbardziej interesujące, do których z kolei przygotowali prototypy i przetestowali z potencjalnymi użytkownikami.

W pierwszym dniu szkolenia skupiono się na pobudzaniu kreatywności oraz poznaniu samego procesu design thinking. Następnie uczestnicy zostali podzieleni na zespoły i otrzymali wyzwanie, które odnosiło się do znalezienia możliwości wykorzystania potencjału Internetu do obsługi klientów w urzędach.  Zaprezentowane zostały również narzędzia badawcze, które są możliwe do zastosowania na pierwszym etapie procesu – empatycznym odkrywaniu. Uczestnicy podzielili pomiędzy sobą zadania, które wykonali w dniu przerwy pomiędzy spotkaniami.

Drugiego dnia zebrano wszystkie spostrzeżenia z badań oraz określono problemy, które odnosiły się do postawionego wyzwania. Po uporządkowaniu wybrano zagadnienia, którymi chcą się zając poszczególne zespoły. Za pomocą narzędzia o nazwie persona przygotowano sylwetki typowych klientów, a następnie opracowane zostały mapy podróży użytkowników po dotychczasowej usłudze. Drugi dzień zakończył się burzą mózgów, podczas której poszczególne zespoły zaproponowały pomysły na rozwiązanie problemów.

Trzeci dzień rozpoczął się od powrotu do wypracowanych pomysłów. Zostały one jeszcze raz omówione, a w razie potrzeby dopisano nowe. Następnie przyszła pora na uporządkowanie rozklejonych karteczek i wybór obiecujących rozwiązań. W celu ich uszczegółowienia przygotowano historię użytkownika z nową usługą, która została zaprezentowana zaproszonym potencjalnym klientom. Zespoły zebrały informacje zwrotne i ewentualnie zmodyfikowały swoje pomysły. Uczestnicy mieli również okazję poznać metodę papierowego prototypowania, po czym przyszedł czas na prezentację rozwiązań. Na zakończenie każdy zespół przedstawił problem, nad którym pracował oraz storyboard – obrazkową historię kontaktu użytkownika z usługą.

Design thinking (myślenie projektowe) zgodnie z definicją to metoda rozwiązywania problemów. Jest to proces, który łączy w sobie kreatywność i innowacyjność, skupiając się na potrzebach przyszłych użytkowników lub klientów. Powstaje w ten sposób praktyczne rozwiązanie, które jest atrakcyjne, bo skoncentrowane na człowieku. Sam proces design thinking porządkuje w kolejnych krokach narzędzia, które można wykorzystać do stworzenia genialnych rozwiązań.

Wyzwanie, nad którym pracowali uczestnicy podczas warsztatów dotyczyło głownie systemu SEKAP, który jest jednym z ważniejszych projektów realizowanych w województwie śląskim. Platforma umożliwia świadczenie usług administracji publicznej dla mieszkańców i przedsiębiorców drogą elektroniczną. Na platformie SEKAP dostępnych jest ponad 650 elektronicznych usług publicznych na różnych poziomach dojrzałości. Główny problem, na którym skupiono się w trakcie warsztatów odnosił się do niewystarczającego wykorzystywania e-usług przez mieszkańców regionu. Stąd wyzwanie było dosyć trudne i wymagające, jednak uczestnicy znakomicie sobie z nim poradzili.

Warsztaty prowadził Łukasz Szczęsny, trener m.in. design thinking, grywalizacji czy Prezi, propagator kreatywnych metod pracy. Podczas trzech listopadowych wieczorów wspierał uczestników warsztatów w ŚCSI w poznaniu i przejściu przez kolejne kroki procesu design thinking.

Dziękujemy wszystkim za bardzo aktywny udział.