Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

SMART Urzędnik – szkolenie online "Ochrona danych osobowych w administracji publicznej"

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie online pt.: "Ochrona danych osobowych w administracji publicznej" organizowane w ramach cyklu SMART Urzędnik.

Termin: 8.05.2020 (piątek) - szkolenie online

Godziny: 09.00 - 15.00

Limit uczestników: 60 osób

Ważne: Ze względu na limit miejsc proszę o ustalenie pomiędzy pracownikami Państwa instytucji oraz z działem kadr 1 osoby, która zarejestruje się na szkolenie, tak aby jak najwięcej instytucji mogło skorzystać ze szkolenia.

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do grupy 60 pracowników administracji publicznej z województwa śląskiego zajmujących się w pracy tematyką ochrony danych osobowych.

Każda osoba zakwalifikowana na szkolenie otrzyma mailem link, po wejściu w który będzie można wziąć udział w szkoleniu "na żywo" z możliwością zadawania pytań głosowo lub na chacie (w zależności od Państwa możliwości technicznych).

Aby zapewnić sobie komfortowe środowisko szkolenia, należy użyć aplikacji Teams lub dołączyć do szkolenia w przeglądarce Microsoft Edge lub Chrome.

Nie zalecamy przeglądarki Mozilla Firefox przy tym konkretnym szkoleniu.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Charakterystyka obowiązków ciążących na administratorze na podstawie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – jak wykazywać zgodność z RODO?

2. Zasady przetwarzania danych osobowych i zasady rozliczalności w RODO a inwentaryzacja zbiorów danych i procesów przetwarzania danych osobowych w jednostce organizacyjnej samorządu terytorialnego – na co zwrócić uwagę.

3. Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – jak prawidłowo skonstruować umowę, z kim zawierać umowy tego typu, jak zabezpieczyć interesy jednostki organizacyjnej jednostki samorządowej – jak udokumentować obowiązki związane z powierzeniem, status samorządowych centrów usług wspólnych.

4. Współadministrowanie – jak ułożyć stosunki między współadministratorami i jak je zweryfikować.

5. Procedury na wypadek żądań realizacji praw osób, których dane dotyczą – weryfikacja przyjętych procedur.

6. Nadzór nad dokumentacją z zakresu ochrony danych osobowych – zakres dokumentacji techniczno-organizacyjnej i osobowej pozwalającej na wykazanie zgodności z RODO.

7. Procedury związane z naruszeniami ochrony danych osobowych – weryfikacja przyjętych procedur.

8. Status i wykonywanie zadań przez inspektora ochrony danych w jednostce samorządowej – charakterystyka.

9.  Ochrona danych osobowych a praca zdalna.

Prowadząca

dr Marlena Sakowska-Baryła jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezesem SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika "ABI Expert”. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz prawie samorządowym. Jest współautorką programu studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych na WPiA UŁ. Członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego.

Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych” (2018).

Jako ABI zorganizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Łodzi. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce, wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej oraz w Uczelni Łazarskiego.

W kilkuset przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 18 000 uczestników.

Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji obejmujących problematykę ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej, w tym monografii: "Orzecznictwo w sprawie udostępniania i odmowy udostępnienia informacji publicznej" (2010), "Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych" (2014) oraz "Prawo do ochrony danych osobowych" (2015). Współautorka podręcznika: "Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego", Ministerstwo Cyfryzacji (2016) oraz komentarza: "Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz" (2019), współredaktor monografii: „Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych” (2016), „Samorządowe centra usług wspólnych” (2017), „Realizacja praw osób, których dane dotyczą” (2017).

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 

2020-04-20