logo bip Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Czas wygenerowania treści 2019-09-15 12:37:09

Ogłoszenia o udzielonych zamówieniach

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-038 Katowice
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup macierzy, serwera, pamięci i przełączników wraz z wdrożeniem