logo bip Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Czas wygenerowania treści 2020-10-21 16:17:20

Archiwum ogłoszeń

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.2.2020
Rodzaj zamówienia: Usługi
Przedłużenie usługi wsparcia technicznego i subskrypcji dla urządzeń Palo Alto Networks model PA-3020.
Data składania ofert: 2020-02-26 11:00:00

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.1.2020
Rodzaj zamówienia: Usługi
Przedłużenie usługi wsparcia technicznego i subskrypcji dla urządzeń Palo Alto Networks model PA-3020.
Data składania ofert: 2020-02-17 10:00:00

Zamówienia poniżej 30 000 euro
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa gwarancji i asysty technicznej dla Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Śląskiego (ORSIP) oraz systemu OPI-TPP wraz z usługą wsparcia technicznego w ilości maksymalnie 150 roboczogodzin.
Data składania ofert: 2019-11-22 12:00:00

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.6.2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Modernizacja i rozbudowa oprogramowania Platformy e-Usług Publicznych FINN 8 SQL (PeUP SEKAP) w zakresie dostosowania do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Data składania ofert: 2019-11-26 10:00:00

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.5.2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa pamięci RAM wraz z montażem i testami kompatybilności
Data składania ofert: 2019-11-18 10:00:00

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-038 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.4.2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Utrzymanie i obsługa techniczna Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej
Data składania ofert: 2019-09-24 10:00:00

Zamówienia poniżej 30 000 euro
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-038 Katowice
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych
Data składania ofert: 2019-07-25 11:00:00

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-038 Katowice
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup macierzy, serwera, pamięci i przełączników wraz z wdrożeniem
Data składania ofert: 2019-07-24 10:00:00

Zamówienia poniżej 30 000 euro
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-038 Katowice
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Artykuły promocyjne i informacyjne: kalendarze książkowe i trójdzielne na 2020 r. z logo ŚCSI
Data składania ofert: 2019-07-15 11:00:00

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-038 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Przedłużenie usługi wsparcia technicznego i subskrypcji dla urządzeń Palo Alto Networks model PA-3020
Data składania ofert: 2019-03-25 10:00:00

Zamówienia poniżej 30 000 euro
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-038 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zakup usługi gwarancji i asysty technicznej oraz świadczenie usług wsparcia technicznego w ilości 150 roboczogodzin dla Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Śląskiego (ORSIP).
Data składania ofert: 2019-02-25 12:00:00

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-038 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zakup usługi asysty technicznej i serwisu licencji oprogramowania ArcGIS posiadanych przez Województwo Śląskie - Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
Data składania ofert: 2018-12-07 10:00:00