Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wydarzenia

2.10.2014r.

Wyborów Rady ds. systemu SEKAP.

2 października 2014 roku odbyło się spotkanie partnerów SEKAP. Głównym celem było przeprowadzenie wyborów Rady ds. systemu SEKAP. Szczegóły tutaj.

18.06.2014r.

Spotkanie Partnerów SEKAP.

18 czerwca 214r., w siedzibie Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (WOM) odbyło się spotkanie partnerów SEKAP. Celem było przeprowadzenie  wyborów rady ds. systemu SEKAP.

15.04.2014r.

Spotkanie Partnerów SEKAP

15 kwietnia 2014 r. odbyło się spotkanie Partnerów Projektu SEKAP.
Celem spotkania było przedstawienie zmian w Ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.2014.183), które wprowadzają szereg zmian w funkcjonowaniu komunikacji elektronicznej. Na spotkaniu omówione zostały planowane  zmiany jakie zostaną wprowadzone w systemie SEKAP w związku z nowelizacją ustawy.

Planowane zmiany w systemie SEKAP  przedstawione zostały przez Wykonawcę - Firmę LTC sp. z o. o.

Dziękujemy urzędom za przybycie oraz aktywny udział w spotkaniu.

22.01.2013r.

Spotkanie Partnerów SEKAP

22 stycznia 2013 r. odbyło się spotkanie Partnerów Projektu SEKAP. Celem spotkania było przedstawienie nowych funkcjonalności systemu obiegu dokumentów oraz platformy elektronicznych usług publicznych SEKAP.

Na spotkaniu przedstawiono również zapisy nowego wzoru umowy o współpracy w ramach SEKAP oraz aktualne statystyki dotyczące systemu.

Nowe funkcjonalności systemu oraz platformy przedstawione zostały przez wykonawcę - Firmę LTC sp. z o. o.

Dziękujemy urzędom za przybycie oraz aktywny udział w spotkaniu.

Galeria

28.12.2012r.

Nowy wzór umowy o współpracy w ramach systemu SEKAP

W dniu 28.12.2012 r. zatwierdzony został Uchwałą nr 3671/220/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego nowy wzór Umowy o współpracy w ramach systemu SEKAP wraz z załącznikami.

W dniu 1.07.2005 r. Województwo Śląskie podpisało z jednostkami samorządu terytorialnego (dalej Partnerami) dwie umowy: jedną ogólną ze wszystkimi Partnerami o realizacji wspólnego projektu SEKAP oraz z każdym z Partnerów umowę w sprawie szczegółowych obowiązków partnerów umowy o realizacji wspólnego projektu SEKAP, umowy te zostały podpisane na czas określony do dnia 31.12.2012 r.

Nowy wzór Umowy został skonstruowany w następujący sposób: umowa ramowa: Umowa o współpracy w ramach systemu SEKAP oraz załączniki: Regulamin korzystania z systemu SEKAP, Zlecenie uruchomienia dostępu do systemu SEKAP oraz Zlecenie dokonania zmian w dostępie do systemu SEKAP.

Opisana powyżej konstrukcja nowego wzoru umowy wynika z coraz większego zainteresowania podłączeniem do systemu SEKAP jednostek organizacyjnych, które zgodnie ze wzorem obowiązującym do 31.12.2012 r. musiałyby podpisywać osobne umowy. Zgodnie z nowym wzorem uruchomienie/ wyłączenie systemu SEKAP dla jednostek podległych będzie następowało na podstawie Zlecenia uruchomienia/ Zlecenia zmiany podpisywanego przez Partnera oraz Dyrektora ŚCSI. Nowy wzór umowy uproszcza więc procedurę związaną z uruchamianiem systemu SEKAP w jednostkach podległych.

Wszystkie wymienione powyżej dokumenty znajdują się w zakładce: Materiały do pobrania.


loga partnerów