Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Przyłączenie do SEKAP

Partnerem SEKAP może zostać podmiot, działający na obszarze województwa śląskiego będący jednostką samorządu terytorialnego lub innym podmiotem realizującym zadania publiczne, który zawarł z Województwem Śląskim Umowę o współpracy w ramach systemu SEKAP.

Partner po otrzymaniu umowy  podpisanej przez Województwo Śląskie określa z których komponentów systemu SEKAP będzie korzystał poprzez przekazanie do ŚCSI dokumentu „Zlecenie uruchomienia dostępu do systemu SEKAP do Umowy o współpracy w ramach systemu SEKAP”.

 Na system SEKAP składają się następujące komponenty:

 1. Platforma e-Usług Publicznych SEKAP (identyfikator: B_PeUP),
 2. System poczty elektronicznej (identyfikator: P_eMail),
 3. Łączność poprzez VPN (identyfikator: P_VPN),
 4. Platforma testowa PeUP (identyfikator: B_TPeUP),
 5. System CC SEKAP (identyfikator: B_CC),
 6. HSM sieciowy (identyfikator: B_HSM),
 7. System e-Learning (identyfikator: B_LMS).

Przystąpienie do Systemu SEKAP jest BEZPŁATNE (w dokumencie „Regulamin korzystania z systemu SEKAP” oraz „Wymagania Techniczne” zostały opisane warunki techniczne jakie powinna spełniać infrastruktura indywidualna Partnera).

Dokumenty dotyczące przyłączenia do systemu SEKAP znajdują się w zakładce „Materiały do pobrania”.

Procedura przyłączenia nowego Partnera do systemu SEKAP:

 1. Podmiot, który chce przyłączyć się do systemu SEKAP, wypełnia i podpisuje dokument: Umowa o współpracy w ramach systemu SEKAP (3 egzemplarze).
 2. Odsyła wszystkie egzemplarze  (3 sztuki)  do Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego na adres: 40-954 Katowice,  ul. Powstańców 34.
 3. W następnym kroku umowa  jest przekazywana na posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego i podpisywana przez Zarząd.
 4. Po dokonaniu wszystkich formalności ŚCSI odsyła podpisany egzemplarz umowy (jeden egzemplarz zostaje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, a drugi w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego).
 5. Podmiot, który otrzymał podpisaną umowę już jako Partner, wypełnia dokument „Zlecenie uruchomienia dostępu do systemu SEKAP do Umowy o współpracy w ramach systemu SEKAP” w którym oznacza komponenty z których podmiot chce korzystać (w dokumencie „Regulamin korzystania z systemu SEKAP” zostały opisane warunki techniczne dot. uruchomienia poszczególnych komponentów oraz informacje i załączniki jakie należy uzupełnić i dołączyć do Zlecenia).

Więcej informacji na ten temat udzielą Państwu pracownicy ŚCSI - 32 700 78 41


loga partnerów