Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Projekt SEKAP2

Zakres projektu

W ramach projektu SEKAP2 zostały zrealizowane następujące kontrakty:

 • K-KK Dostawa licencji komputera komunikacyjnego,
 • K-SP Dostawa, instalacja i konfiguracja platformy sprzętowej,
 • K-HSM Dostawa, instalacja sprzętowego modułu bezpieczeństwa,
 • K-SB Opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Informacji wraz z przygotowaniem do procesu certyfikacji na zgodność z normami PN-ISO/IEC 27001:2007 i PN-EN ISO 9001:2009,
 • K-PI  Promocja i informacja w zakresie projektu,
 • K-LMS Dostawa, instalacja i konfiguracja LMS – platforma edukacji zdalnej,
 • K-DT Doradca Technologiczny,
 • K-DP   Doradztwo prawne w zakresie opracowania zasad współpracy z Partnerami w zakresie eksploatacji projektu SEKAP2 zgodnie z zasadami biblioteki ITIL wraz z opracowaniem umów z Partnerami,
 • K-SOD  Rozbudowa katalogu usług publicznych udostępnionych przez Platformę e-Usług Publicznych (PeUP) oraz platformę formularzy elektronicznych (PFE) – Cz.1 i Cz.2, dostawa, instalacja i konfiguracja przeznaczonych dla Partnerów SEKAP nowych funkcji systemu obsługi dok. SOD oraz integracja z ePUAP, szkolenia dla użytkowników i administratorów Partnerów,
 • K-SZK   Szkolenia użytkowników i administratorów – CPD,
 • K-AU   Audyt projektu SEKAP2,
 • K-CERT   Certyfikacja na zgodność z normami PN-ISO/IEC 27001:2007, PN-EN ISO 9001:2009, ISO/IEC 20000-1:2005.

Okres realizacji projektu: 2009 – 2012

Finansowanie Projektu SEKAP2

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2007-2013, Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne,

Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych,

Wkład własny: budżet województwa śląskiego,

Wydatki całkowite w projekcie: 8 716 400,60 zł w latach 2010 – 2012,

Otrzymany poziom dofinansowania: 85%.


loga partnerów