Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Projekt SEKAP

Zakres Projektu

Stworzenie teleinformatycznego środowiska dla świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną oraz działania analityczne i organizacyjne związane z przygotowaniem Partnerów Projektu do efektywnego wdrożenia tego środowiska. Na środowisko zbudowane w ramach Projektu składają się  urządzenia teleinformatyczne oraz oprogramowanie.

W ramach Projektu zostało dostarczone następujące oprogramowanie:

  • System Obiegu Dokumentów
  • System Bezpieczeństwa
  • Platforma Formularzy Elektronicznych
  • System Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego
  • System Płatności
  • Platforma e-Usług Publicznych.

W ramach Projektu zakupione zostały następujące urządzenia teleinformatyczne:

  • urządzenia teleinformatyczne dla Centrum Przetwarzania Danych, gdzie zostało zainstalowane oprogramowanie stworzone w ramach Projektu spełniające wysokie standardy bezpieczeństwa [fizyczne serwery: webowe, aplikacyjne i bazodanowe oraz urządzenia sieci teleinformatycznej]
  • urządzenia teleinformatyczne potrzebne poszczególnym Partnerom Projektu dla zapewnienia właściwych warunków technicznych do wykorzystania oprogramowania powstałego w ramach Projektu [komputery o odpowiednich parametrach technicznych, skanery oraz urządzenia sieci teleinformatycznej]
  • czytniki kart elektronicznych i karty elektroniczne potrzebne dla właściwego wdrożenia podpisu elektronicznego w danej gminie uczestniczącej w Projekcie.

Okres realizacji projektu: 2005 - 2008

Finansowanie Projektu SEKAP

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 2004-2006,

Priorytet 1  Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów,

Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego,

Wkład własny: budżet województwa śląskiego oraz Partnerów projektu SEKAP,

Wydatki całkowite w projekcie: 22 178 369,35 zł w latach 2006 -2008,

Otrzymany poziom dofinansowania: 75%.


loga partnerów