Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Regionalna Polityka Rozwoju SI 2020-2030

Zarząd Województwa Śląskiego

zgodnie z art. 11 ust. 1, 2 art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1307)

ogłasza,

że Uchwałą Nr 1880/278/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16.08.2018 roku przystąpiono do opracowania dokumentu pn. Regionalna Polityka Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2020-2030. Przygotowanie ww. dokumentu ma na celu opracowanie diagnozy demograficzno-społecznej oraz kierunków wsparcia w obszarze społeczeństwa informacyjnego.

Wszelkie informacje o prowadzonych pracach nad Regionalną Polityką Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2020-2030, ich postępie oraz kolejnych etapach konsultacji będą dostępne na stronie internetowej Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego www.e-slask.pl. Z dokumentami można się również zapoznać w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego.

Wszelkie uwagi, opinie i wnioski na obecnym wstępnym etapie prac można zgłaszać pisemnie, ustnie bądź drogą elektroniczną do 18 października 2019 r. pod adresem:

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

ul. Powstańców 34, 40-038 Katowice

tel: +48 (32) 700 78 16
scsi@e-slask.pl

Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone w toku przygotowania dokumentu przez Zarząd Województwa Śląskiego.

2019-11-25