Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Ocena SEKAP

Sprawozdanie Komisji Europejskiej

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów oceniła SEKAP jako sukces Polski w e-administracji.  Jesteśmy w czołówce na skalę kraju i zauważalni na skalę Europy.

W sprawozdaniu Komisji Europejskiej „Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into action” z roku 2010 r. dotyczącym e-administracji  na terenie całej UE znalazła się informacja o pięciu polskich portalach, które zostały wskazane jako przykład najlepszych praktyk w dostępie do usług publicznych przez Internet. 

Raport pokazuje, iż coraz więcej osób w Unii Europejskiej ma już dostęp do usług publicznych przez internet (usług świadczonych w sieci jest już 82 proc, a niedawno było jedynie 69 proc.). Usługi on-line to niższe koszty administracji publicznej i mniejsze obciążenia biurokratyczne przedsiębiorstw i obywateli. Tworzenie przez instytucje publiczne usług drogą elektroniczną pozwala na wzrost efektywności pracy administracji oraz umożliwienie wszystkim załatwiania spraw bez wychodzenia z domu.

W sprawozdaniu "Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into action" wskazano najlepiej i najgorzej radzące sobie państwa członkowskie UE, skupiając się na dwóch podstawowych usługach publicznych, tj. "szukanie pracy" i "rozpoczynanie działalności gospodarczej".

Największe osiągnięcia w tej dziedzinie odnotowały Austria, Irlandia, Włochy, Malta, Portugalia i Szwecja, które udostępniają przez internet pełen koszyk podstawowych usług.

Z polskich serwisów wyróżniono:

  1. SEKAP - System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (sekap.pl).
  2. Serwis obsługi klientów ZUS (e-inspektorat.zus.pl/).
  3. Geoprotal (geoportal.gov.pl).
  4. System do podpisywania deklaracji podatkowych on-line (www.e-deklaracje.gov.pl/).
  5. E-sąd (e-sad.gov.pl)

Sprawozdanie porównawcze Komisji dotyczące postępów e-administracji w UE jest publikowane od 2001 r. Celem tego badania jest zestawienie wyników poszczególnych państw europejskich w celu porównania postępów i dzielenia się najlepszymi praktykami. Analiza ta obejmuje ponad 10 000 stron internetowych w 27 państwach członkowskich UE oraz w Chorwacji, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Turcji.

Medal INTARG KATOWICE 2010

Projekt System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP) został nagrodzony tytułem LIDERA INNOWACJI oraz otrzymał MEDAL INTARG KATOWICE - 2010 jako wyróżnienie w V Ogólnopolskich Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG KATOWICE 2010.

Ogólnopolski Konkurs LIDER INNOWACJI został zainaugurowany w 2002 roku podczas otwarcia Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG-KATOWICE 2002 i już na samym starcie wzbudził duże zainteresowanie wśród przedsiębiorców, zaplecza naukowo-badawczego, uczelni wyższych i szkół, jak również indywidualnych wynalazców i racjonalizatorów.

Głównym organizatorem konkursu jest Regionalne Centrum Innowacji Śląski Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Katowicach przy współpracy takich partnerów jak Międzynarodowe Targi Katowickie, Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw i firma Eurobusiness-Haller, zaś patronat honorowy obejmowali na przestrzeni lat: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Marszałek Województwa Śląskiego.

Należy podkreślić, że tytuł "LIDER INNOWACJI" jest tytułem honorowym nadawanym w danym roku kalendarzowym, a prawo jego używania regulują zasady używania znaku towarowego słowno - graficznego zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP.

Nagroda ARE dla projektu SEKAP - Województwo Śląskie liderem wśród innowacyjnych regionów Europy

W 2009 roku Województwo Śląskie (Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego - ŚCSI) otrzymało nagrodę dla najbardziej innowacyjnego regionu europejskiego „AER Innovation Award". Nagroda została przyznana za projekt SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej) i wręczona w Belfort (Francja) podczas posiedzenia Zgromadzenia Regionów Europy.

Konkurs AER Innovation Award organizowany był w 2009 roku po raz czwarty. Województwo Śląskie jest członkiem Zgromadzenia Regionów Europy (ARE - Assemblée des Régions d'Europe) od 2000 roku. Zgromadzenie skupia członków z ponad 270 regionów z 33 krajów Europy. Najważniejszym celem organizacji są działania na rzecz zachowania różnorodności kulturowej w Europie, promowanie koncepcji regionalnej demokracji, wspieranie wymiany doświadczeń w zakresie administracji publicznej i rozwoju regionalnego poprzez programy szkoleń dla przedstawicieli samorządów lokalnych.

Województwo Śląskie zdobyło nagrodę ex aequo z regionem Zachodnia Gotalandia ze Szwecji (regionem partnerskim Województwa Śląskiego).


loga partnerów