Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Konferencja z warsztatami dla nauczycieli „Młodzi w świecie nowoczesnych technologii - wyzwanie dla nauczyciela”

Zapraszamy na bezpłatną konferencję z warsztatami dla nauczycieli:Młodzi w świecie nowoczesnych technologii - wyzwanie dla nauczyciela. Będzie to wydarzenie w całości poświęcone problematyce bezpieczeństwa młodych ludzi podczas korzystania z zasobów Internetu i nowoczesnych technologii.

Organizatorem konferencji  jest Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 5 w Katowicach i Specjalistyczną Poradnią Rodzinną jako partnerami merytorycznymi.

Internet nie ma granic, dlatego tak ważne jest poruszanie tej problematyki wśród nauczycieli, wychowawców i specjalistów pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą na różnych etapach edukacyjnych. Konferencja wraz z warsztatami to okazja, by w szerokim gronie rozmawiać o najważniejszych kwestiach związanych z bezpieczeństwem w sieci i szukać najlepszych rozwiązań. Wirtualny świat stawia przed młodymi ludźmi coraz to nowe wyzwania na różnych poziomach – psychologicznym, społecznym czy technologicznym. Dlatego ceniąc sobie dyskusje i dzielenie się praktycznymi rozwiązaniami, zapraszamy wszystkich chętnych nauczycieli, wychowawców do udziału w wydarzeniu.

Termin: 27 maja 2019

Miejsce: Katowice, ul. Żelazna 17C (Park Przemysłowo-Technologiczny REVITA), sala C23

Koszt: bezpłatnie

PROGRAM:

9.00 – 9.30 - Rejestracja uczestników.

9.30 – 11.00 – „Nowoczesne Technologie, a rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży” (prowadzący: Agnieszka Moś)

11.00 – 11.30 – PRZERWA KAWOWA

11.30 – 13.00 – warsztaty do wyboru (numer i temat wybranego warsztatu należy wpisać w polu "uwagi" formularza rejestracyjnego, prosimy wybrać również opcję alternatywną, w przypadku wyczerpania limitu miejsc na warsztat wybrany jako pierwszy. Wybrane warsztaty należy wpisywać zaczynając od tych, w których chcieliby Państwo uczestniczyć najbardziej):

1.        „Bezpieczne wprowadzanie dzieci w świat nowoczesnych technologii i Internetu”

warsztaty dla nauczycieli przedszkola i klas I-III szkół podstawowych

prowadzący: Anna Wolny

Jak i kiedy wprowadzać dzieci w świat technologii i Internetu. Zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń multimedialnych i Internetu. Jak rozmawiać z dziećmi i ich rodzicami na temat zagrożeń dla rozwoju psychofizycznego. Propozycje programów profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa w Internecie.

2.        „Młodzież w świecie nowoczesnych technologii – korzyści i zagrożenia”

warsztaty dla nauczycieli klas IV-VIII SP i szkół ponadpodstawowych

prowadzący: Agata Grochowiecka

Najczęstsze obszary aktywności uczniów w świecie technologii i Internetu i związane z nimi zagrożenia dla rozwoju psychofizycznego. Ponadto propozycje zajęć z wykorzystaniem materiałów multimedialnych przydatnych w pracy z młodzieżą. Sugestie do spotkań z rodzicami uczniów. Procedura reagowania w sytuacji rozpoznania zagrożenia.

3.      „Wpływ treści pornograficznych na rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży”

prowadzący: Iwona Szczepanowska i Amelia Henc

Zagrożenia oraz konsekwencje rozwojowe i zdrowotne u dzieci i młodzieży stykających się z pornografią. Przyczyny oglądania pornografii, możliwe skutki oraz techniki pracy z dziećmi oglądającymi pornografię.

UWAGA:

Numer i temat wybranego warsztatu należy wpisać w polu "uwagi" formularza rejestracyjnego, prosimy wybrać również opcję alternatywną, w przypadku wyczerpania limitu miejsc na warsztat wybrany jako pierwszy. Wybrane warsztaty należy wpisywać zaczynając od tych, w których chcieliby Państwo uczestniczyć najbardziej.

 

Osoba do kontaktu: Marzenna Czop, tel. (32) 700 78 35

 

2019-05-06
loga partnerów