Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Infrastruktura


Informacje ogólne

Projekt polegał na ulokowaniu w wybranych wojewódzkich jednostkach organizacyjnych 26 ogólnodostępnych punktów informatycznych (infokiosków wraz z wi-fi). Projekt został zrealizowany w ramach Priorytetu II Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2007-2013.

Beneficjentem projektu było Województwo Śląskie - Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego.

Przedmiotem projektu była realizacja przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego sieci PIAP-ów w 19 lokalizacjach, obejmująca:

  • montaż 26 infokiosków wewnętrznych – urządzeń multimedialnych służących. m.in. do dostępu do bezprzewodowego Internetu, instalowanych w 20 różnych instytucjach użyteczności publicznej Województwa Śląskiego, w tym w jednostkach kultury, placówkach służby zdrowia, placówkach oświatowych, miejscach obsługi administracyjnej oraz komunikacyjnej,
  • wykonanie 26 hot-spotów, z których większość urządzeń abonenckich znajdzie się w infokiosku, a część w przestrzeni publicznej w budynkach tuż obok infokiosków,
  • wykonanie portali (stron) informacyjnych na potrzeby funkcjonowania infokiosków wraz z kompletem niezbędnego oprogramowania do zarządzania kioskami i treściami przez każdego z partnerów Beneficjenta,
  • dostawę innych urządzeń oraz niezbędnego oprogramowania na potrzeby bezpiecznego funkcjonowania sieci infokiosków/ hot-spotów, w szczególności oprogramowania firewall, antywirusowego, do zarządzania infokioskami, CDT i in.

Projekt wnosi nową jakość nie tylko w sensie techniczno-funkcjonalnym, ale także do programu e-usług oraz e-administracji, czy w ogóle – kształtowania w społeczności regionu nowych kompetencji, a co za tym idzie – społeczeństwa informacyjnego.

Dzięki projektowi, będącemu pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem w historii samorządu w regionie wyrównane zostaną szanse rozwoju społeczeństwa w oparciu o ICT, w szczególności w grupie osób starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zapewniony został powszechny, bezpieczny dostęp do zasobów Internetu w kluczowych miejscach użyteczności publicznej regionu. Ponadto celem projektu jest wzrost dostępności do technologii ICT w szczególności w grupie osób 55+, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Tym samym projekt miał celu stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie.

Okres realizacji: od 31.05.2010 r. do 19.12.2011 r.

Koszty ogółem projektu wynioszą: 195 274,83 zł.

 


loga partnerów