Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Informacje ogólne

 

 

 

 

 

Projekt pn.: „Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Priorytet II: Społeczeństwo informacyjne.

Działanie 2.2: Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Bezpośrednim Beneficjentem projektu jest Województwo Śląskie.

Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej (ORSIP) – to dostępna w Internecie cyfrowa platforma, publikująca dane o charakterze przestrzennym w postaci interaktywnych map oraz świadcząca związane z nimi usługi.

Obecnie ORSIP tworzą moduły:

 • Podstawowy ( dane referencyjne, ortofotomapy, dotacje unijne, turystyka i kultura, zdrowie, transport, ochrona środowiska)
 • Inwestycje
 • Gospodarka Przestrzenna
 • Przyroda
 • Archiwum Państwowe

oraz podsystemy:

 • Ogólnodostępna Platforma Informacji - Tereny Poprzemysłowe i Zdegradowane (OPI-TPP)
 • Dziedzictwo Przyrodnicze Górnego Śląska (w trakcie wdrażania)  

Podsystem OPI-TPP powstał w ramach projektu pn. Ogólnodostępna Platforma Informacji "Tereny poprzemysłowe i zdegradowane" jako integralna część Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP), realizowanego przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.

Bazy danych dla podsystemu DPGŚ zostaną zbudowane w ramach komplementarnego projektu pn. Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności województwa śląskiego – integralna część otwartego regionalnego systemu informacji przestrzennej, BIOGEO-SILESIA ORSIP. Liderem projektu jest Uniwersytet Śląski, a partnerami są Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska i Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego.

System ORSIP stanowi własność Województwa Śląskiego.

Założenia i cele projektu ORSIP

 • Dostęp do jednorodnych i aktualnych oraz zintegrowanych informacji przestrzennych pochodzących z wielu rozproszonych zasobów źródłowych.
 • Usprawnienie zarządzania województwem śląskim na wszystkich szczeblach administracji publicznej.
 • Możliwość szybkiego przeszukiwania zasobów informacyjnych oraz dokonywanie analiz przestrzennych i generowanie raportów i zestawień.
 • Usprawnienie przepływu danych pomiędzy jednostkami administracji publicznej, instytucjami i podmiotami gospodarczymi
 • Dostarczenie mieszkańcom, przedsiębiorcom i turystom m. in. informacji z zakresu przyrody i ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego , dotacji unijnych, infrastruktury komunikacyjnej, turystyki, kultury i zdrowia

loga partnerów