Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Kapitał ludzki


Zasady uczestnictwa

Zasady ogólne:

 1. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.
 2. W warsztatach/seminariach mogą brać udział pracownicy jednostek samorządu terytorialnego z województwa śląskiego.
 3. Nabór Uczestników odbywać się będzie w trybie naboru otwartego.
 4. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniach jest wysłanie zgłoszenia uczestnictwa poprzez  formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej Organizatora oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (zaznaczenie zgody w formularzu).
 5. Przesłanie formularza rejestracyjnego nie gwarantuje uczestnictwa w wydarzeniu.
 6. O wzięciu udziału w wydarzeniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem zawartym w punkcie 8.
 7. W przypadku większej ilości chętnych do udziału w wydarzeniu niż ilości dostępnych miejsc, utworzona będzie lista rezerwowa.
 8. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu mają pracownicy urzędów będących Partnerami SEKAP Do uczestnictwa kwalifikowane będą maksymalnie 2 osoby z danej jednostki.
 9. Informacja potwierdzająca zakwalifikowanie Uczestnika do udziału w wydarzeniu zostanie rozesłana pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym.
 10. W uzasadnionych przypadkach (np. osoby chętne do udziału nie posiadają dostępu do internetu/ serwer rejestracji jest niedostępny) możliwe jest dokonanie rejestracji na wydarzenie telefonicznie (32 700 78 35).

Organizator ma prawo do:

 1. Odwołania wydarzenia bez podania przyczyny.
 2. Dokonywania zmian w programie wydarzenia.
 3. Utrwalania wizerunku Uczestników podczas wydarzeń i upowszechnianie ich na swojej stronie internetowej oraz na profilu facebook.pl w celach promocyjnych lub podczas wystąpień i prezentacji, podczas których omawiane będzie wydarzenie.
 4. Wykluczenia Uczestnika z udziału w warsztatach/seminariach w przypadku naruszenia przez niego  niniejszych zasad i/lub zakłócania porządku oraz niestosowania się do zaleceń Organizatora.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione oraz zagubione podczas wydarzeń.

Każdy Uczestnik ma prawo do:

 1. Udziału w wydarzeniach, do których został zakwalifikowany lub też rezygnacji z udziału, pod warunkiem poinformowania Organizatora. Informacje o rezygnacji należy przesłać pocztą elektroniczną.
 2. Zgłaszania uwag i oceny wydarzeń, w których uczestniczy.
 3. Otrzymania materiałów promocyjnych oraz Certyfikatu, pod warunkiem, że Organizator przewiduje wydanie tego rodzaju materiałów.

 

2018-06-08