Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Kapitał ludzki


Zakres tematyczny

Zakres tematyczny 40 godzinnego szkolenia:

Moduł I - Legalne i etyczne posługiwanie się informacją.

W tym module uczestnicy zapoznali się z zasadami wykorzystywania informacji z sieci Internet zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także zdobyli umiejętności związane z zaawansowanym wyszukiwaniem informacji oraz oceną ich wiarygodności.

Moduł II - Licencje na oprogramowanie i zasoby edukacyjne.

Uczestnicy zapoznali się z rodzajami licencji (m.in. Creative Commons).

Moduł III - Technologia i zasoby cyfrowe w realizacji celów edukacyjnych wynikających z zapisów podstawy programowej

Uczestnicy zapoznali się z nowymi paradygmatami kształcenia z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (odwrócona klasa, blended learning, BYOD – przynieś własne urządzenie, grywalizacja).

Ponadto poznali praktyczne zastosowanie takich aplikacji jak Kahoot!, Learning Apps, Zoondle, E-doswiadczenia, Jigsaw Planet, Story Jumper.

W tym module dowiedzieli się również jak korzystać z aplikacji Dropbox oraz Google Drive, które pozwalają na współdzielenie dokumentów i swobodny dostęp z każdego miejsca i każdego urządzenia.

Moduł IV - Zasoby edukacyjne oraz aplikacje wykorzystywane w nauczanym przedmiocie

Nauczyciele zapoznali się z możliwościami wykorzystania regionalnych e-usług publicznych (www.sekap.pl, www.orsip.pl) w nauczanym przedmiocie. Dowiedzieli się również jak znaleźć w sieci wolne zasoby edukacyjne oraz jak zastosować atrakcyjne dla uczniów aplikacje komputerowe i mobilne.

Ważną część tego modułu stanowiło przetwarzanie danych w chmurze na przykładzie Google Apps.

Moduł V - Wirtualne środowisko kształcenia

Uczestnicy poznali w praktyce możliwości różnych form nauczania - na przykładzie platform Moodle, OLAT, Fronter i WBTSerwer.

Moduł VI - Urządzenia techniki cyfrowej.

Nauczyciele dowiedzieli się jak w pełni wykorzystać urządzenia multimedialne w swojej pracy (tablica interaktywna, projektor, tablet, smartfon)


loga partnerów