Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

IV Forum e-Regionów

8 - 9 grudnia 2016 r. w Katowicach odbyło się IV Forum e-Regionów. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich z 9 regionów.

Forum e-Regionów to organizowane cyklicznie przez ŚCSI spotkania przedstawicieli wszystkich województw, podczas których osoby zajmujące się rozwojem społeczeństwa informacyjnego dyskutują o bieżących działaniach.

Tegoroczne spotkanie miało na celu wymianę dobrych praktyk m.in. w obszarach rozwoju regionalnych sieci szkieletowych, obowiązku elektronicznego składania wniosków w regionalnych programach operacyjnych oraz konsekwencji ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Pierwszego dnia spotkania uczestnicy mogli wysłuchać wykładu dr Marka Kaczmarzyka (UŚ Katowice) na temat technologii informatycznych i zmian rozwojowych w mózgu. Wykład spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem ze strony uczestników.

Następny wykład prowadzony przez Pana Daniela Suchockiego ( Dyrektor Generalny FORSEC , specjalista z zakresu informatyki śledczej) dotyczyły problematyki cyberbezpieczeństwa  i zabezpieczeń zasobów urzędów. Przedstawiono również  działania prowadzone przez ŚCSI w tej tematyce, omówiono m.in. cykl warsztatów skierowanych do pracowników administracji - SMART Urzędnik oraz pilotaż projektu Akademii Bezpiecznego Internetu.

Dzień zakończył się żywą dyskusją przedstawicieli regionów na temat regionalnych sieci szerokopasmowych. Moderatorem dyskusji był Pan dr Rafał Żelazny (UE Katowice). Uczestnicy  zastanawiali się nad rozwiązaniami, które należy podjąć, aby uaktywnić sieci we wszystkich województwach. Jak się okazało problemy niskiego wykorzystania sieci szerokopasmowych, wysokie koszty utrzymania, problemy z operatorami dotyczą wszystkich regionów.

Wnioski z dyskusji: podłączenie do sieci placówek opieki zdrowotnej, szpitali, szkół, policji, zmiany w decyzjach notyfikacyjnych, obniżenie opłat związanych z zajęciem pasa drogowego, możliwość świadczenia usług dostępowych,  zwiększenie konkurencyjności sieci, przyznawanie dodatkowych punktów w konkursach POPC za podłączenie do Regionalnych Sieci Szerokopasmowych.  

Uczestnicy zgodzili się, że tylko aktywna współpraca między województwami w tym temacie oraz wyrażenie jednolitego stanowiska w kontaktach z Ministerstwem Cyfryzacji, pozwoli na zmiany w obowiązującym prawie oraz zwiększenie jakości podejmowanych w regionach działań. Problem Regionalnych Sieci Szerokopasmowych w województwach ma zostać przedstawiony na najbliższym Konwencie Marszałków.

W pierwszym dniu dyskutowano również o nowej Linii Współpracy, której założenia zostały przedstawione przez Pana Mariusza Boguckiego (Dyrektor Biura Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki UM Województwa Opolskiego). Do uczestnictwa w stworzeniu raportu dotyczącego kompetencji cyfrowych zachęcała natomiast Pani Agnieszka Aleksiejczuk (Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UM Województwa Podlaskiego ), przybliżając założenia dokumentu w imieniu Lidera Cyfryzacji Pana Włodzimierza Marcińskiego.

W drugim dniu Forum uczestnicy skupili się nad tematyką elektronicznej dokumentacji w administracji. Wystąpienie Pana dr inż. Kajetana Wojsyka (Zastępca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa i Współpracy Międzynarodowej, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia) towarzyszyła ciągła dyskusja przedstawicieli regionów, dotycząca przede wszystkim bieżących zmian formalno-prawnych w tym zakresie. Zwrócono uwagę na konieczność inwentaryzacji danych oraz porządkowania rejestrów: TERYT, REGON, NIP,KRS, z których to korzystają systemy zewnętrzne.

Autor: Anna Kosmęda 2016-12-13