logo bip Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Czas wygenerowania treści 2017-08-20 03:54:07

Ogłoszenia o udzielonych zamówieniach

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-038 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.4.2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Utrzymanie techniczne Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej

Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-038 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.2.2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługi serwisowe i konserwacyjne platformy SEKAP