logo bip Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Czas wygenerowania treści 2017-07-25 17:35:46

Ogłoszenia o zamówieniach

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-038 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.4.2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Utrzymanie techniczne Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej
Data składania ofert: 2017-07-17 11:00:00

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-038 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.3.2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Obsługa wyboru Operatora Infrastruktury w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Projekcie pn. „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” poprzez świadczenie usług doradczych (w zakresie prawno-organizacyjnym, ekonomiczno-finansowym i technicz
Data składania ofert: 2017-07-14 11:00:00