logo bip Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Czas wygenerowania treści 2018-02-19 17:34:32

Ogłoszenia o zamówieniach

Ogłoszenie o koncesji
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-038 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.1.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zawarcie umowy na usługi Operatora Infrastruktury świadczone w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w projekcie pod nazwą Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa
Data składania wniosków: 2018-02-28 11:00:00