logo bip Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Czas wygenerowania treści 2017-03-29 19:08:18

Ogłoszenia o zamówieniach

Zamówienie z wolnej ręki
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-038 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.1.2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Świadczenie usługi asysty technicznej do posiadanych przez Województwo Śląskie ? Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego licencji komercyjnych oprogramowania ArcGis (ESRI)